SONATA

SONATA作為現代汽車的經典車型,先後在韓國、歐洲、北美、中國等市場獲得成功,在全球銷售業績早已超過700萬輛,依託豐富的經驗,SONATA將高貴與典雅融為一體,同時具有澎湃動力性能和動感形象,得益於車廂的前向設計,內飾滿足了人們的最高期望,在關鍵尺度上達到了頂級或接近頂級的品質,依據唯美主義和人類環境學的理念,設計師對每一個細節精雕細刻,以期創造出一款盡顯現代優雅風度的轎車,在可接受的價位上凸現購車人對於顯赫和華貴的渴望。

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

1 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

2 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

3 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

4 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

5 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

6 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

7 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

8 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan’

9 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

  • 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

10 2018 Hyundai Sonata SE wSULEV Sedan

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copy Right 2021 @ BIGBC LA WEB INC