Sam Ho 精通排水管堵塞

  • 通餐館、商業、家用排水

  • 超高壓清洗排水管
  • 微電波探測排水管
  • 煤氣管、電管位置

  • 探測排水管照相
  • 探測地下水管破漏

  • 維修水龍頭

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copy Right 2021 @ BIGBC LA WEB INC